BOEKINGSVOORWAARDEN

the legal stuff

Hallo! We hebben enkele algemene voorwaarden die je zou moeten doorlezen alvorens een opleiding bij ons te boeken. Heb je vragen, neem dan met EBS Care contact op. Wij staan altijd klaar om je te helpen.

Bij ons boeken: Algemene voorwaarden

Je contract is met de European Bartender School International Limited, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar. Bedrijfsnummer: 107518, operationeel als de European Bartender School. Als je bij ons boekt, gelden de volgende algemene voorwaarden.

De termen ‘wij’, ‘onze’, ‘ons’ en ‘EBS’ staan voor de European Bartender School, een bedrijf dat in Gibraltar ligt. De termen ‘jij’, ‘gebruiker’ of ‘klant’ staan voor de gebruiker die de website bezoekt of langs die weg of via onze medewerkers van de klantendienst een opleiding boekt.

ALGEMEEN

Het is niet mogelijk om te boeken zonder deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Het is daarom essentieel dat je bij het boeken de algemene voorwaarden leest en/of afdrukt, zodat je weet welke bepalingen van kracht zijn. Bovendien kan EBS deze algemene voorwaarden op eender welk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, hoewel deze wijzigingen niet van toepassing zijn op boekingen die al door EBS aanvaard zijn. Als je via onze website boekt, ga je ermee akkoord dat je je aan de volgende verplichtingen houdt:

 1. Je aanvaardt financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties die onder jouw naam of rekening gemaakt worden.
 2. Je bevestigt dat je bij de start van de geboekte opleiding ten minste 18* jaar oud bent en dat je de wettelijke bevoegdheid hebt om de boeking te doen.
 3. Je moet ten minste 21 jaar oud zijn om deel te kunnen nemen aan proeverijen en evenementen waarbij alcohol in het spel is in New York; je hoeft echter slechts 18 jaar oud te zijn om deel te nemen aan de cursus.
 4. Je garandeert dat alle informatie die je over jezelf of iemand anders geeft, waar en correct is.
 5. Je zal deze site niet gebruiken voor speculatieve, valse of frauduleuze boekingen.

*Als je een opleiding in Phuket of Kos boekt, bevestig je dat je bij de start van de geboekte opleiding ten minste 17 jaar oud bent en je gaat er ook mee akkoord om ons een document te bezorgen waarin je voogd de toestemming geeft om een EBS-opleiding te boeken.

DE PRIJS DIE JE BETAALT

EBS doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat op de website laatste en juiste prijzen getoond worden. EBS behoudt zich echter het recht voor om haar prijzen op eender welk moment te wijzigen. Af en toe kan er omwille van een fout een verkeerde prijs getoond worden. Als EBS zich van die fout bewust wordt, zullen we al het mogelijke doen om je er bij het boeken of zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen. We behouden ons het recht voor om de boeking te annuleren als je de prijs niet wil aanvaarden die eigenlijk op de boeking van toepassing is.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JOUW BOEKING

We zorgen ervoor dat je de opleiding krijgt die je geboekt hebt en die wij op onze beurt bevestigd hebben. Deze diensten worden ofwel rechtstreeks door ons geleverd, ofwel via onafhankelijke leveranciers die door ons aangenomen zijn. Behalve wanneer er een boekingsagentschap gebruikt werd, zijn wij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat elk deel van de cursus die je bij ons boekt, aan een redelijke standaard voldoet en geleverd wordt zoals die door ons geadverteerd werd (of zoals gewijzigd en door jou aanvaard).

WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

ALS WIJ JE BOEKING ANNULEREN

We hopen dat we je boeking niet moeten wijzigen, maar omdat onze opleidingen maanden op voorhand gepland worden, is dit soms noodzakelijk. Als er bijvoorbeeld niet genoeg mensen dezelfde opleiding als jij geboekt hebben of bij onvoorziene omstandigheden die ervoor zorgen dat een van onze school niet gebruikt kan worden, kan het zijn dat we je opleiding moeten annuleren.

Wij behouden ons het recht voor om je opleiding onder eender welke omstandigheden te annuleren. Als we je betaalde boeking annuleren, heb je recht op een volledige terugbetaling (minus annuleringsverzekering en eventuele betalingskosten) of een vervangende opleiding van ons die aan een gelijkwaardige of vergelijkbare standaard zou voldoen, als we je die kunnen aanbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of uitgaven die je als gevolg van onze annulering kan hebben.

ALS WIJ JE BOEKING WIJZIGEN

Zoals hierboven vermeld streven wij ernaar om niets aan je boeking te wijzigen als die eenmaal bevestigd is, hoewel de regelingen vaak maanden op voorhand getroffen zijn met leveranciers over wie wij geen rechtstreekse controle hebben. Daarom kunnen wijzigingen noodzakelijk zijn. De meeste wijzigingen zullen klein zijn en hoewel we proberen je vóór je opleiding van deze wijzigingen op de hoogte te brengen, hebben wij geen verplichting om dit te doen en wordt er geen vergoeding betaald voor eventuele kosten die er als gevolg van de wijziging kunnen bijkomen. Wij streven ernaar om je vóór je opleiding over een grote wijziging te informeren; een grote wijziging wordt gedefinieerd als een belangrijke wijziging van een bestemming van een EBS-school (geen gebouw), of een belangrijke wijziging van de data. Deze wijzigingen zijn maar voorbeelden, en er kunnen andere belangrijke wijzigingen zijn die als grote wijzigingen beschouwd worden. Als je een opleiding met accommodatie geboekt hebt, kan het van tijd tot tijd zijn dat we details van de accommodatie moeten wijzigen. Als de wijziging een grote invloed op je accommodatie heeft, zullen we je er te zijner tijd alles over vertellen als de wijziging ons de tijd geeft om dat te doen. Wijzigingen waarover we je zullen vertellen kunnen de volgende zijn;

 • Belangrijke wijziging van je accommodatie.
 • Belangrijke wijziging van EBS-school.
 • Belangrijke wijziging van de opleidingsdata.

Onze accommodatieverleners hebben het recht om je accommodatie te wijzigen naar een alternatief dat ten minste voldoet aan een vergelijkbare standaard als die van waar je geboekt hebt. In het onwaarschijnlijke geval dat een accommodatieverlener alternatieve accommodatie van een inferieure standaard aanbiedt, dan zal het verschil in prijs je terugbetaald worden. Als de accommodatieverlener niet in staat is om een alternatief te vinden dat voor jou geschikt of aanvaardbaar is, dan behoudt EBS zich het recht voor om je boeking te annuleren en wij zullen je daar dan van op de hoogte brengen.

In het geval wij je van een grote wijziging op de hoogte brengen voordat je opleiding begint, geven we je vier opties:

 • De eventuele alternatieve regelingen die we aanbieden, aanvaarden.
 • Een vervangende opleiding van ons met een gelijkwaardige of vergelijkbare standaard en prijs aanvaarden. Als de opleiding duurder is moet je het verschil betalen, maar als deze goedkoper is betalen we je het verschil terug.
 • De opleiding annuleren en volledig terugbetaald krijgen wat je aan ons betaald hebt (minus annuleringsverzekering en eventuele betalingskosten).
 • De huidige boeking voor een periode van één jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke boeking pauzeren, zodat je op een later tijdstip binnen de termijn van één jaar een opleiding van een vergelijkbare prijs kan boeken. Als de gewenste datum na één kalenderjaar vanaf de datum van de oorspronkelijke boeking is, moeten de kosten volledig betaald worden, plus eventuele annuleringskosten voor de eerdere boeking.

ALS JIJ JE BOEKING WIJZIGT

Als je, nadat je bevestiging van je boeking gekregen hebt, je boeking op de ene of andere manier wil wijzigen, zullen we onze uiterste best doen om deze wijzigingen door te voeren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Daarnaast rekenen we een ‘wijzigingskost’ aan voor elk detail van je boeking dat je mag wijzigen; bekijk voor een overzicht van de kosten onze tabel met wijzigingskosten hieronder. Houd er rekening mee dat grote wijzigingen die door jou gemaakt worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot eerder of later dan gepland reizen, als een annulering gezien worden als ze gemaakt worden 0-25 dagen voordat de opleiding begint.

GIDS MBT ONZE WIJZIGINGSKOSTEN

Wijzigingen 81 of meer dagen tot begin van de opleiding
80 – 56 dagen tot begin van de opleiding
55 – 41 dagen tot begin van de opleiding
40 – 26 dagen tot begin van de opleiding
25 – 11 dagen tot begin van de opleiding
10 – 1 dagen tot begin van de opleiding
De opleiding aan iemand anders verkopen * €25 €50 €75 €100 €150 €300
De opleidingsdata op eenzelfde EBS-school wijzigen €25 €50 €75 €100 €300/annulering €500/annulering
De EBS-school wijzigen ** €25 €50 €75 €100 €300/annulering €500/annulering
De EBS-accommodatie wijzigen *** €75 €100 €125 €175 €300/annulering €500/annulering

 

* Je mag je boeking verkopen aan iemand anders, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Je machtigt de verandering schriftelijk.
 • De nieuwe student aan wie je de boeking overdraagt, accepteert de overdracht, en bevestigt deze schriftelijk.
 • Deze persoon voldoet aan de voorwaarden van de bestaande boeking, en gaat ermee akkoord enige resterende schuld over te nemen.

** Je EBS-school wijzigen 0-25 dagen voordat de opleiding begint. Als je je EBS-school wil wijzigen, zullen we proberen je daarbij te helpen en je op de nieuwe school in te schrijven als de gewenste school niet volgeboekt is, in welk geval er annuleringskosten van toepassing zijn. Als er plaats op de nieuwe school is, moet bovenvermelde wijzigingskost betaald worden plus een mogelijk prijsverschil als de gekozen EBS-school een hogere waarde heeft.

*** Wijzigingen aan de EBS-accommodatie. Als je een opleiding met accommodatie geboekt hebt en die in een boeking zonder accommodatie wil wijzigen, betalen we je de kosten van de accommodatie terug minus de bovenvermelde wijzigingskosten. Als je zonder accommodatie geboekt hebt en naar een opleiding met accommodatie wil wijzigen, zullen we ons best doen om je daarbij te helpen. Het is echter mogelijk dat accommodatie niet op korte termijn beschikbaar is. De extra kost voor accommodatie moet in aanvulling op de € 25 wijzigingskost voor de boeking betaald worden.

ALS JIJ JE BOEKING ANNULEERT

Je kan je boeking kosteloos wijzigen of annuleren met een volledige terugbetaling ( minus annuleringsverzekering en eventuele betalingskosten) binnen 14 dagen na de dag waarop je je eerste boeking gedaan hebt. Na deze periode van 14 dagen ga je een juridisch bindende overeenkomst aan om de kosten van je opleiding volledig te betalen. Merk op dat de drempel van 14 dagen aan de startdatum van de opleiding moet voorafgaan. Als de opleiding minder dan 14 dagen na boeking begint, heb je tot de laatste vrijdag voordat de opleiding begint om ons van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen.

In het geval je je boeking wil annuleren, geven we je drie opties*:

 • Je kan je opleiding uitstellen en ervoor kiezen om binnen een periode van een jaar vanaf de dag waarop de geboekte opleiding oorspronkelijk werd verondersteld te beginnen, een vergelijkbare EBS-opleiding te volgen. De gekozen opleiding kan op eender welke EBS-bestemming doorgaan. Er worden administratiekosten aangerekend; bekijk bovenvermelde wijzigingskosten voor meer informatie. Elk betaalde bedrag blijft op de rekening staan en wordt van de nieuwe boekingsprijs afgetrokken. Als de opleiding duurder is moet je het verschil betalen, maar als deze goedkoper is betalen we je het verschil terug**.
 • Je kan je opleiding aan iemand anders verkopen, maar er worden je administratiekosten aangerekend. Bekijk bovenvermelde wijzigingskosten voor meer informatie. Je bent volledig verantwoordelijk voor het verkopen van je opleiding. EBS kan je hierbij niet helpen.
 • Je kan je opleiding annuleren, maar bent dan aansprakelijk voor opleidingskosten en de annuleringskosten die je annulering met zich meebrengt***. Bekijk de annuleringskosten hieronder.

** Wijzigingen kunnen slechts eenmaal gemaakt worden met de bovenstaande wijzigingskosten. Als je een tweede wijziging wil maken, is de wijzigingskost altijd € 300 en er worden geen terugbetalingen gedaan. Als je je opleiding wil pauzeren en verkopen, moet je de wijzigingskost betalen die voor het pauzeren van je opleiding van toepassing is en een extra € 25 om deze te verkopen.

**Als de betaling van je opleiding via een derde partij (bijv. SVEA) gebeurt, moet je hun regels volgen in verband met het terugbetalen van je schuld. EBS is niet verantwoordelijk voor onbetaalde facturen aan derde partijen.

***Als de betaling van je opleiding via een derde partij (bijv. SVEA) gebeurt, zijn de annuleringskosten altijd 100% van de boekingsprijs.

annuleringskosten

Om ons te compenseren voor het feit dat we je boeking misschien niet meer kunnen verkopen en om alle kosten die we tijdens het verwerken van je boeking betaald hebben te dekken, moeten we een annuleringskost aanrekenen volgens de hieronder getoonde schaal.

Deze kosten zijn gebaseerd op het aantal dagen voor je geboekte cursus wij je annulerings ontvangen, en zijn een percentage van de totale kost van je boeking.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of uitgaven die je als gevolg van je annulering kan hebben. Er wordt geen vergoeding betaald voor kleine wijzigingen aan je boeking. Kleine wijzigingen geven je niet het recht om te annuleren of naar een andere opleiding te wijzigen zonder de kosten te betalen die van toepassing zijn.

Periode voor opleiding waarin annulering ontvangen wordt
Percentage van het totale betaalde bedrag dat terugbetaald moet worden.
150 dagen of meer 50%
101 – 150 dagen 40%
51 – 100 dagen 30%
50 – 0 dagen 0%
Annulatiekost 35€

In aanvulling op het bovenvermelde percentage van het betaalde bedrag, moet er ook een annuleringskost betaald worden. De annuleringskost wordt afgetrokken van het nog verschuldigde bedrag.

Er worden geen terugbetalingen gedaan bij annulaties die binnen 50 dagen voor het begin van de geboekte opleiding worden ontvangen, bij het niet opdagen of voor eender welke student die de opleiding begonnen is. In dat geval lopen de annuleringkosten op tot 100% van de boekingsprijs.

TERUGBETALINGEN

Als na overweging van bovenvermelde kosten/verminderingen aan de klant een terugbetaling gedaan wordt, zal het betreffende bedrag door de partij die de oorspronkelijke boeking gedaan heeft terug naar de bankrekening die gebruikt werd om die boeking te maken overgeschreven worden. Betaalde verzekeringen/boekingskosten/kosten/verminderingen worden niet terugbetaald. Merk op dat de verwerking van de terugbetaling tot 30 dagen in beslag kan nemen.

ANNULERING VAN BOEKINGEN ONDER DE ANNULERING BESCHERMINGSREGELING

Dankzij de annuleringbeschermingsregeling kunnen onze studenten met een gerust hart boeken. Hiermee kan een student gratis de datum of bestemming van zijn opleiding wijzigen of een volledige terugbetaling krijgen (minus annuleringverzekering, educatieve garantie, flexi-boeking en eventuele betalingskosten) als hij om een van onderstaande redenen de opleiding niet kan volgen. Dit is op eender welk moment toepasbaar tot aan, maar niet met inbegrip van de startdatum van de opleiding.

JE BENT GEDEKT VOOR:

1) OVERLIJDEN, LETSEL, ZIEKTE, ZWANGERSCHAP (in alle gevallen gecertificeerd enkel door een gekwalificeerd arts), jurydienst of oproep als getuige.

2) OVERLIJDEN, LETSEL OF ZIEKTE (in alle gevallen gecertificeerd enkel door een gekwalificeerd arts) van de echtgenoot, geregistreerde partner, ouder, kind, schoonouder of verloofde.

Het certificaat van de arts moet een stempel hebben, in het Engels geschreven zijn en het volgende bevatten:

a) het uitdrukkelijke advies van de dokter tegen de deelname aan onze opleiding,

b) diagnose,

c) datum van de eerste behandeling / het eerste onderzoek,

d) datum van een mogelijke nieuwe behandeling / mogelijk nieuw onderzoek als basis voor het advies van de dokter tegen de deelname aan de opleiding.

WIJ KUNNEN GEEN BESCHERMING BIEDEN VOOR:

 • Een terugkerende, chronische of voortdurende ziekte of aandoening en al bestaande medische aandoeningen of verwondingen die je op het moment van boeking bekend zijn.
 • Zelfmoord of een zelfmoordpoging
 • Een drugs- of alcoholverslaving
 • Het niet volgen van medisch advies of reizen tegen medisch advies in
 • Een echtscheiding, scheiding of persoonlijke relatiebreuk
 • Het niet krijgen van het juiste paspoort, het juiste visum of de juiste immigratievereisten

De annuleringbeschermingsregeling kan tot 14 dagen na de oorspronkelijke boekingsdatum toegevoegd worden, op voorwaarde dat de geboekte opleiding meer dan 30 dagen na de boekingsdatum begint.

De annuleringbeschermingsregeling kan maar een keer gebruikt worden. Als de student onder deze regeling zijn boeking gratis gewijzigd heeft, worden verdere wijzigingen dienovereenkomstig behandeld en zal de student de bovenvermelde wijzigingskost voor het maken van de wijziging moeten betalen.

Als een derde partij de verzekerde gecompenseerd heeft, vervallen de voordelen onder deze overeenkomst. De rechtmatige houder van de annuleringbeschermingsregeling is de naam die in de boekingsbevestiging gegeven wordt. De annuleringbeschermingsregeling is enkel geldig als deze bij de oorspronkelijke boeking van de opleiding genomen wordt.
Afhankelijk van de aard van de annulering kan er ondersteunende documentatie vereist zijn.

ANNULERING VAN BOEKINGEN NIET ONDER DE ANNULERINGBESCHERMINGSREGELING

Als je reden voor het annuleren van je opleiding niet door de regeling gedekt wordt of als je bij het boeken de optionele annuleringbeschermingsregeling niet geselecteerd hebt, moet je de van toepassing zijnde annuleringkosten in bovenstaande tabel betalen – annuleringkosten.

WAT JE MOET DOEN ALS JE JE BOEKING MOET ANNULEREN

In het ongelukkige geval dat je je boeking moet annuleren, neem dan direct contact met ons op; we hebben echter ook binnen de vijf dagen een schriftelijke bevestiging nodig. Als de annulering binnen de termijn van 14 dagen gebeurt, krijg je alles volledig terugbetaald (minus annuleringverzekering en eventuele betalingskosten), na deze datum wordt de annulering dienovereenkomstig verwerkt en is het mogelijk dat je annuleringkosten moet betalen.

2-daagse opleiding voor gevorderden

Een EBS-opleiding voor gevorderden kan op elk moment geboekt worden (voor, tijdens of na de opleiding van 4 weken) en kan gevolgd worden op elke EBS-bestemming die de opleiding aanbiedt. EBS raadt voor deze opleidingen een zekere mate van ervaring aan, de aanbevelingen zijn op de webpagina te vinden.

Nadat de student de 2-daagse opleiding voor gevorderden met succes beëindigd heeft, krijgt hij een stempel op zijn internationaal EBS-diploma van 4 weken. Als de student geen EBS-diploma heeft, wordt de stempel op een EBS-formulier gezet.

Let op: alle gewone boekingsvoorwaarden zijn op deze EBS-opleiding van toepassing.

BAR-/FLAIROPLEIDING VOOR GEVORDERDEN

Een EBS-opleiding voor gevorderden kan op elk moment geboekt worden (voor, tijdens of na de opleiding van 4 weken) en kan gevolgd worden op elke EBS-bestemming die de opleiding aanbiedt. EBS raadt voor deze opleidingen een zekere mate van ervaring aan, de aanbevelingen zijn op de webpagina te vinden.

Nadat de student de opleiding voor gevorderden met succes beëindigd heeft, krijgt hij een certificaat.

Let op: alle gewone boekingsvoorwaarden zijn op deze EBS-opleiding van toepassing.

Spirit Expeditions

Een Spirit Expedition kan op elk gewenst moment geboekt worden en kan gevolgd worden bij elke EBS-bestemming die de cursus aanbiedt. Professionele ervaring is niet vereist om deel te nemen aan de Spirit Expeditions. De duur van de reis kan verschillen afhankelijk van het gekozen product. De Spirit Expeditions worden als arrangement verkocht en de accommodatie voor de duur van de cursus is daarbij inbegrepen.

De student zal na het succesvol afronden van de Spirit Expedition een certificaat van deelname ontvangen.

Houd er rekening mee dat alle normale boekingsvoorwaarden van toepassing zijn voor de Spirit Expeditions.

instructor academy

De EBS Instructor Academy kan alleen geboekt worden als de student door het hoofd onderwijs goedgekeurd is. EBS Care staat in voor de inschrijvingsprocedure en brengt de student van zijn goedkeuring op de hoogte.

Nadat de student de Instructor Academy met succes beëindigd heeft, krijgt hij een certificaat.

Let op: alle gewone boekingsvoorwaarden zijn op deze EBS-opleiding van toepassing

educatieve garantie

Om het je gemakkelijker te maken, biedt EBS je een educatieve garantie. Deze geeft je de kans om je EBS-opleiding op dezelfde bestemming opnieuw te doen totdat je slaagt.

De educatieve garantie is een optionele toevoeging aan je boeking die tot 14 dagen na de oorspronkelijke boekingsdatum toegevoegd kan worden, op voorwaarde dat de geboekte opleiding meer dan 30 dagen na de boekingsdatum begint. De educatieve garantie kan niet toegevoegd worden nadat je opleiding begonnen is.

Merk ook op dat:

 • Je moet de opleiding(en) binnen het jaar na de oorspronkelijke opleiding opnieuw doen, en er moet plaats beschikbaar zijn.
 • Om de educatieve garantie te kunnen gebruiken moet je voor je opleiding en je herkansing gezakt zijn. Je moet de kosten die van toepassing zijn betalen aan de school waar je je herkansing krijgt.
 • Je moet je tijdens je opleiding goed gedragen en dat moet door een EBS-leraar bevestigd worden. Als je een tijd afwezig bent geweest, moet dit door een EBS-leraar of/en een dokter goedgekeurd worden.
 • De accommodatie wordt door deze garantie niet gedekt. Als je accommodatie nodig hebt, zal je deze kosten zelf moeten betalen. Als je via EBS accommodatie boekt, moet de extra kost voor het begin van de opleiding via je studentenaccount betaald worden. Je kan je betaling niet rechtstreeks aan de school doen.
 • Als je de opleiding opnieuw doet, is het hoogste cijfer dat je op je examen kan behalen een C.
 • De educatieve garantie kan niet terugbetaald worden.

flexi-boeking

Wil je je plannen flexibel houden? Klanten kunnen dit doen door een EBS flexi-boeking te doen. Hiermee kan je je opleidingsdata, bestemmingen en boekingsnaam kosteloos wijzigen, zo vaak je maar wil, tot 25 dagen voor het begin van de opleiding.

De flexi-boeking is een toevoeging aan je boeking die tot 14 dagen na de oorspronkelijke boekingsdatum toegevoegd kan worden, op voorwaarde dat de geboekte opleiding meer dan 30 dagen na de boekingsdatum begint. De flexi-boeking kan niet toegevoegd worden nadat je opleiding begonnen is.

Merk op dat:

–        In de prijs van een flexi-boeking zit een annuleringverzekering inbegrepen, zodat je volledig flexibel kan zijn en met een gerust hart kan boeken.

–        Als je een bestemming kiest die duurder is dan deze in je oorspronkelijke boeking, moet je het verschil betalen. Als deze goedkoper is, betalen we het verschil terug.

–        De opties onder ‘als je je boeking annuleert’, met uitzondering van de eigenlijke wijzigingskosten, zijn ook op de flexi-boeking van toepassing.

–        De flexi-boeking kan niet terugbetaald worden.

BELANGRIJKE OPMERKING – GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

Helaas kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden of een schadevergoeding betalen als de eigenlijke uitvoering van onze contractuele verplichtingen door ‘overmacht’ voorkomen of beïnvloed wordt. Onder deze boekingsvoorwaarden staat ‘overmacht’ voor een gebeurtenis die wij of de dienstverlener in kwestie niet konden voorzien of voorkomen, zelfs niet met grote zorgvuldigheid. Dergelijke gebeurtenissen kunnen onder meer de volgende zijn: een oorlog of oorlogsdreiging, oproer, een burgeroorlog, terroristische activiteiten, een arbeidsconflict, een natuurlijke of nucleaire ramp, slechte weersomstandigheden, brand en alle andere gebeurtenissen buiten onze controle.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID NAAR JOU TOE

Voor zover toegestaan door de wet, is onze aansprakelijkheid voor verlies of schade door jou geleden, beperkt tot wat uit de nalatigheid van onze werknemers, onderaannemers of vertegenwoordigers voortvloeit.

EBS is niet aansprakelijk voor onrechtstreeks verlies of schade die door jou kan geleden worden. Inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van zaken, verlies van winst, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, verlies van data of verlies van plezier.

Niets in deze voorwaarden beweert onze aansprakelijkheid voor het volgende te beperken of uit te sluiten:

 • Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van EBS, haar werknemers, onderaannemers of vertegenwoordigers;
 • Fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; of
 • Elke andere gebeurtenis waarbij het voor EBS illegaal zou zijn om haar aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

PASPOORT, VISUM EN IMMIGRATIEVEREISTEN

Als je voor je opleiding naar het buitenland moet reizen en daarom een paspoort nodig hebt, moet je aan alle nodige visum- en immigratievereisten voldoen. Alle studenten moeten in het bezit zijn van een VOLLEDIG paspoort, dat geldig is voor ten minste 6 maanden na de geplande datum van terugkeer. Daarnaast kan er voor sommige EBS-bestemmingen een visum vereist zijn. Wij geven advies waar mogelijk, maar je specifieke paspoort, visumvereisten en andere immigratievereisten zijn jouw verantwoordelijkheid, en je moet deze met de relevante ambassades en/of consulaten bevestigen. Wij zijn niet aansprakelijk als je niet kan reizen omdat je niet aan de paspoort-, visum- of immigratievereisten voldoet. Je kan aansprakelijk zijn voor opleidings- en annuleringkosten als je niet kan reizen omwille van een onjuist paspoort of omdat je niet aan de visum- en immigratievereisten voldoet.

GEZONDHEIDSVEREISTEN

Het is de verantwoordelijkheid van alle EBS-studenten om geschikte bronnen te raadplegen met betrekking tot inentingen, vaccinaties of medische behandelingen die voor het land/de landen die ze bezoeken aanbevolen worden of vereist zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor studenten die geen advies zoeken en die niet op de juiste manier beschermd worden.

VERZEKERING

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om een goede verzekering te nemen tegen ziektekosten in het buitenland,  claims in verband met persoonlijke aansprakelijkheid tegen jou, en verlies of beschadiging van bagage. Het juiste type verzekering is: verzekering voor onderwijs of werk in het buitenland – een gewone reisverzekering is voor deze reis niet voldoende.

BETALINGEN VIA OVERSCHRIJVING

Het is de verantwoordelijkheid van de student om de exacte opleidingskost in de juiste munteenheid te betalen (getoond in de betalingsinformatie die na het boeken beschikbaar is). Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten die studenten kunnen oplopen als ze in de verkeerde munteenheid betaald hebben of de overschrijvingskosten niet volledig betaald hebben.

BETALINGEN VIA CREDITCARD

De stijgende kosten die ons door de creditcardbedrijven opgelegd worden, hebben ons gedwongen om ten minste een deel van de kosten te dekken als we betalingen op deze manier aanvaarden. Daarom wordt er voor alle betalingen via creditcard 2,2% aangerekend.

CREDITCARDFRAUDE

Als je ervoor kiest om met creditcard te betalen, zorg er dan voor dat je ons de juiste factuurgegevens voor de creditcard geeft. Als je ons niet de juiste factuurgegevens voor de kaart en/of informatie van de kaarthouder geeft, kan de boeking van je opleiding vertraging oplopen en kunnen de kosten stijgen. Wij behouden ons het recht voor om boekingen te annuleren als de betaling geweigerd wordt of als je de verkeerde creditcardinformatie gegeven hebt.

Daarnaast behouden wij ons ook het recht voor om willekeurige controles uit te voeren om creditcardfraude te minimaliseren. Als gevolg daarvan kan het zijn dat we je, voordat we je boeking bevestigen, vragen om ons via fax of de post een bewijs van je identiteit en adres, en een kopie van je creditcard en een recent uittreksel te bezorgen.

SPECIALE VERZOEKEN

Als je een speciaal verzoek hebt voor een voorziening of dienst die niet geadverteerd wordt, geven we dat door aan de desbetreffende leverancier. We kunnen echter niet garanderen dat het ingewilligd zal worden en we zijn niet aansprakelijk voor de situatie als het niet gebeurt. We kunnen geen boeking aanvaarden die gebeurt op voorwaarde dat speciale verzoeken ingewilligd worden.

VERLOREN EIGENDOM

Als je ontdekt dat je tijdens je opleiding eigendom misplaatst hebt, neem dan contact op met de vertegenwoordiger van de EBS-school en we zullen al het mogelijke doen om je te helpen je spullen terug te vinden. Wees je ervan bewust dat het jouw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat je eigendom altijd op een veilige plaats bewaard wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor spullen die tijdens een EBS-opleiding verloren gaan.

EXCURSIES

Van tijd tot tijd kunnen we je voorstellen aan gerenommeerde organisatoren van excursies of andere recreatieve diensten. Als je een contract wil aangaan voor de voorziening van excursies of andere recreatieve diensten, is dat contract rechtstreeks met de organisator en handelen wij enkel als tussenpersoon. Daarom zijn wij in dat geval niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van dat contract. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voorziening van je excursie of activiteit, of voor wat gebeurt tijdens het voorzien ervan door de organisator. De voorziening van dergelijke excursies of activiteiten is onderworpen aan de voorwaarden van het contract van de eigenlijke organisator van de dienst, en is in overeenkomst met de lokale wetgeving.

ALS JE EEN KLACHT HEBT

Als je tijdens je opleiding problemen ondervindt, moet je de EBS-vertegenwoordiger die daarvoor verantwoordelijk is meteen op de hoogte brengen. Die zal dan al het mogelijke doen om het probleem op te lossen. Als het probleem niet meteen opgelost kan worden of als er niet meteen een staflid beschikbaar is om je te helpen, moet je meteen contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar EBS Care, op het volgende e-mailadres: (listening@barschool.net). Dit moet 28 dagen voor de einddatum van de opleiding gebeuren, zodat je klacht op de gepaste manier onderzocht kan worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor klachten die we na deze datum ontvangen.

Alle klachten worden schriftelijk, en niet via de telefoon behandelt. Het is ons beleid om schriftelijke bestanden bij te houden van alle communicatie die er is in verband met problemen van onze studenten. Vermeld je boekingsnummer in je e-mail. Een andere voorwaarde van dit contract is dat je eventuele problemen tijdens de opleiding aan de EBS-verantwoordelijke op je school doorgeeft.  Als je de hierboven uitgelegde procedure niet volgt, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden als we niet de kans kregen om het probleem te onderzoeken en op te lossen.

GESCHILLEN

Deze algemene voorwaarden vormen een contract tussen jou en EBS dat door het Engels recht wordt beheerst. Je gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen in Engelse rechtbanken behandeld zullen worden.

JE GEDRAG

Het gedrag van onze studenten op onze scholen is voor ons een serieuze zaak. Er wordt van je verwacht dat je op de EBS-school op een attente en respectvolle manier met de andere studenten omgaat, omdat fatsoenlijk en gepast gedrag onder de studenten voor de opleidingsomgeving van vitaal belang is. Daarnaast moet iedereen bij EBS tolerant tegenover de anderen zijn.

Je opleiding zal door ons of door onze leveranciers beëindigd worden als je je voortdurend op een onaanvaardbare manier gedraagt. In dat geval zijn we niet aansprakelijk voor een eventuele terugbetaling, compensatie of vergoeding voor door jou opgelopen kosten als gevolg van je gedrag.

Merk ook op dat je altijd onderworpen bent aan de wetgeving van het land dat je bezoekt en dat je de lokale cultuur en gewoontes moet respecteren. Daarnaast is je gedrag als EBS-student ook onderworpen aan ons studentenbeleid betreffende illegale drugs en alcohol, wat hieronder beschreven wordt.

DISCIPLINAIR BELEID

Het EBS disciplinair beleid is ontworpen om EBS te helpen met wangedrag op onze scholen om te gaan.

EERSTE DELICT

Bij kleine overtredingen kan de student via een eenvoudige procedure een disciplinaire waarschuwing krijgen. Die bestaat gewoonlijk uit een verbale berisping waarin het onaanvaardbare gedrag en de daarbij horende bezorgdheid uitgelegd worden. Bij grote overtredingen wordt de student automatisch van de EBS-opleiding gehaald. Als dit gebeurt, wordt je boeking vanaf dat moment door ons behandeld als door jou geannuleerd.

Bovendien kan EBS de ouders of wettelijke voogden van de student op de hoogte brengen.

TWEEDE DELICT

Bij kleine overtredingen kan de student een tweede disciplinaire waarschuwing krijgen. Deze bestaat gewoonlijk uit een verbale of schriftelijke berisping waarin het onaanvaardbare gedrag en de daarbij horende bezorgdheid uitgelegd worden en/of een disciplinaire waarschuwing met een bepaalde termijn en beoordeling van het gedrag. Die laatste zou dan de gepaste voorwaarden voor de overtreding bevatten waaronder de student het EBS alcohol- en drugsbeleid tijdens een proefperiode moet naleven.

Bij grote overtredingen wordt de student automatisch van de EBS-opleiding gehaald. Als dit gebeurt, wordt je boeking vanaf dat moment door ons behandeld als door jou geannuleerd.

DERDE DELICT

Als een dergelijk delict zich tijdens de proefperiode voordoet, wordt de student automatisch van de EBS-opleiding gehaald. Als dit gebeurt, wordt je boeking vanaf dat moment door ons behandeld als door jou geannuleerd. EBS zal ouders of wettelijke voogden ervan op de hoogte brengen als een student van de opleiding gehaald wordt, en zal hen de redenen daarvoor geven.

KLEINE EN GROTE OVERTREDINGEN

EBS verdeelt onaanvaardbaar gedrag onder in twee types: ‘kleine’ en ‘grote’ overtredingen.  In de brede zin betekent een ‘grote’ overtreding dat het vermeende gedrag en/of voorafgaand wangedrag van de student ertoe leidt om te overwegen hem van de opleiding te halen en zijn opleiding te annuleren. Als de vermeende overtreding als ‘klein’ beschouwd wordt, leidt deze er niet toe om te overwegen hem van de opleiding te halen en zijn opleiding te annuleren. Dit betekent echter niet dat het vermeende incident onbelangrijk is.

In het algemeen zijn kleine overtredingen deze die storend, sociaal ongepast of niet verenigbaar met de sfeer van het leren en socialiseren op onze scholen zijn. Grote overtredingen zijn deze die illegaal, bedreigend of gevaarlijk voor de gezondheid en het welzijn van de studenten of de staf zijn, of deze die duidelijk kwade bedoelingen hebben.  Kleine overtredingen die met een bepaalde boosheid of onzorgvuldigheid gebeuren, kunnen grote overtredingen worden.

Voorbeelden van kleine overtredingen zijn onder andere:

 • Het niet naleven van de school- of accommodatieregels.
 • Voortdurende godslastering.
 • Zich ongepast gedragen.
 • Het niet respecteren van de EBS-staf en medestudenten.
 • Roken op schoolterrein.
 • Gevaarlijke of onverantwoordelijke alcoholconsumptie.

Voorbeelden van grote overtredingen zijn onder andere:

 • Illegale drugs/gereguleerde stoffen (bezit, gebruik, verkoop of verdeling)
 • Eigenzinnige en/of consequente opstandigheid, gebrek aan respect en/of de weigering om te gehoorzamen.
 • Criminele activiteiten.
 • Bedreiging, intimidatie of mishandeling van EBS-staf of studenten.
 • Spijbelen.
 • Vandalisme.
 • Als een regelmatig storende student beschouwd worden.

ANNULERING OMWILLE VAN EEN SCHENDING VAN ONS DISCIPLINAIR BELEID

Als je ons disciplinair beleid schendt, zullen we je boeking vanaf dat moment als door jou geannuleerd behandelen Als dit in het buitenland gebeurt, ben je zelf verantwoordelijk voor je terugkeer naar huis en voor die van eventuele andere leden van de groep waarmee je reist. Wij zijn niet aansprakelijk voor de terugbetaling, compensatie of vergoeding van kosten die je daarbij kan oplopen. We kunnen ook een claim tegen je neerleggen voor eventuele schade, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die we als gevolg van je gedrag opgelopen hebben. Indien nodig kunnen er ook strafrechtelijke procedures worden ingeleid.

Naast een disciplinair beleid heeft EBS ook een eigen beleid betreffende illegale drugs en alcohol.

STUDENTENBELEID BETREFFENDE ILLEGALE DRUGS EN ALCOHOL

Studenten zijn onderworpen aan alle lokale regels die in verband met illegale drugs en verantwoord alcoholgebruik van toepassing zijn. Daarnaast heeft EBS strenge sancties voor iedere student die ervan verdacht wordt het drugs- en alcoholbeleid geschonden te hebben.

DRUGSBELEID

In geen geval mogen onrechtmatig verkregen, niet voorgeschreven drugs naar EBS-scholen of -terreinen gebracht of er verkocht, overgedragen of verbruikt worden. Drugsparafernalia zijn ook verboden op de EBS-scholen. Daarnaast hebben studenten geen toestemming om medicatie te gebruiken, te verkopen, over te dragen of te bezitten die voor een andere student voorgeschreven is.

Wanordelijk gedrag als gevolg van vergiftiging van een student of de aanwezigheid van illegale drugs die een tussenkomst van EBS-staf of lokale ambtenaren vereist, wordt als een grote overtreding van onze disciplinair beleid beschouwd. Als dit gebeurt, wordt je boeking vanaf dat moment door ons behandeld als door jou geannuleerd.

EBS behoudt zich het recht om zijn studenten steekproefsgewijs op het misbruik van drugs te controleren.

ALCOHOLBELEID

Studenten die op een EBS-school tijdens de schooluren aan een aan EBS gerelateerde activiteit deelnemen, moeten de conditie hebben om goed te kunnen presteren. Gevaarlijk of onverantwoord drinken, met inbegrip van wanordelijk gedrag als gevolg van vergiftiging dat de tussenkomst van een EBS-staflid of lokale ambtenaren vereist, wordt als een schending van onze disciplinair beleid beschouwd en je zal in dat geval aan het bovenvermelde protocol bij overtredingen onderworpen worden.

ROKEN

Op de EBS-scholen mag niet gerookt worden; daarnaast is roken in openbare gesloten ruimten in sommige landen verboden.  Je medewerking hierin wordt op prijs gesteld. Het niet respecteren van dit verzoek wordt als een schending van ons disciplinair beleid beschouwd en je zal in dat geval aan het bovenvermelde protocol bij overtredingen onderworpen worden.

LOKALE WETGEVING

Alle studenten moeten van de lokale en nationale wetgeving op de hoogte zijn. EBS is niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan uit het niet naleven van dergelijke lokale wetten, gebruiken en gevoeligheden.

DEFINITIEVE BESLISSING

Elke beslissing die door EBS in verband met het bovenvermelde disciplinaire beleid betreffende illegale drugs en alcohol gemaakt wordt, is definitief. Alle aspecten van dit beleid worden op een onbevooroordeelde en onpartijdige manier toegepast.

EBS-ACCOMMODATIE

EBS kan, als dat nodig is, als deel van de opleiding voor accommodatie zorgen. Alleen de personen van wie de naam in de boeking staat, kunnen gebruikmaken van de accommodatie die voor jou geregeld is. Je mag de accommodatie niet delen of iemand anders er laten verblijven. Je bent verantwoordelijk voor de kost van eventuele schade die er tijdens je verblijf aan je accommodatie of de inhoud ervan is toegebracht. Daarnaast heeft elke EBS-bestemming een eigen prijslijst voor de items die worden aangerekend als ze beschadigd of gebroken zijn. Deze kosten moeten door jou in acht genomen worden en lokaal betaald worden. Voor de EBS-studenten die in hostels verblijven, heeft elk hostel zijn eigen accommodatieregels die gevolgd moeten worden.

PROMOTIECODES

De promotiecodes die door EBS aan jou gegeven werden, hebben de waarde, uitsluitingen en beperkingen die je vermeld werden toen je ze kreeg. Het zou ook kunnen dat ze voor een beperkte tijd geldig zijn.

De promotiecodes zijn enkel geldig voor in aanmerking komende boekingen die via de EBS-website gebeuren. Een in aanmerking komende boeking staat voor de aankoop van een specifieke opleiding of een specifiek product in overeenstemming met de voorwaarden die je gegeven werden toen je de promotiecode ontving. Als een promotiecode niet langer geldig is wanneer je deze ingeeft, wordt je daarvan op de hoogte gebracht.

Om een promotiecode te gebruiken, geef je deze gewoon in het veld voor de promotiecode wanneer je via de website je boeking doet. De desbetreffende korting wordt dan automatisch van de uiteindelijke prijs van je in aanmerking komende aankoop afgetrokken. Als je je promotiecode niet zoals hierboven vermeld bij je aankoop ingeeft, komt je boeking daarna ook niet meer voor een korting in aanmerking. Je kan geen korting meer vragen nadat je je aankoop op de website bevestigd hebt.

De promotiecode of andere kortingen kunnen niet voor contant geld ingewisseld worden. Je kan de promotiecode niet samen met een andere promotie gebruiken, tenzij dat door EBS toegelaten is.

Het wordt door EBS verboden om de promotiecode op het internet of een ander publiek forum te plaatsen of om de promotiecode aan een andere persoon door te geven.

Als je een boeking wil wijzigen die met een promotiecode gemaakt werd als de promotiecode vervallen is, moet je het bedrag van de korting betalen die je bij je boeking gekregen hebt, alsook eventuele andere kosten of vergoedingen die de wijziging met zich mee kan brengen.

Als de promotiecode die je gegeven werd niet werkt, is EBS enkel aansprakelijk voor het vervangen van de niet-werkende promotiecode – je enige oplossing.

CONTACT MET JE OPNEMEN

Als je via de website boekt, zullen we met je communiceren via het e-mailadres dat je ons gegeven hebt. Daarom is het essentieel om bij je boeking een juist e-mailadres te geven, zodat je je bevestigingsmail of informatie, updates en ander nieuws in verband met je boeking kan ontvangen. Wij gaan ervan uit dat je e-mailadres correct is en dat je de risico’s begrijpt die aan deze vorm van communicatie verbonden zijn. Weet dat je misschien nog via EBS Care of schriftelijk met ons contact zal moeten opnemen, zoals in bovenvermelde algemene voorwaarden is uitgelegd.

Daarnaast kunnen we je ook via sms waarschuwingen in verband met je boeking sturen. Die kan je online via je EBS-account annuleren. EBS raadt je aan om ons toe te staan je updates via sms te sturen, omdat deze berichten vaak belangrijke berichten zijn die onmiddellijk gelezen of waar onmiddellijk op gereageerd moet worden.

ALGEMENE DISCLAIMERS

EBS doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en op onze boekingssite actueel is, maar wij kunnen de nauwkeurigheid van de informatie of de beschikbaarheid van onze opleidingen niet garanderen. Naar deze boekingsvoorwaarden moet in de context van de algemene voorwaarden van deze website verwezen worden.

FILMEN EN FOTOGRAFIE

Gedurende het hele jaar worden door EBS vaak promotionele video’s en foto’s op elk van onze EBS-scholen gemaakt. Weet dat er tijdens je opleiding fotoshoots kunnen doorgaan of dat er gefilmd kan worden, en zorg ervoor dat je je altijd van de positionering van de camera’s bewust bent. Wij zijn niet aansprakelijk als tegen je wil in een promotionele video of in foto’s te zien bent.

WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

Wijzigingen aan dit beleid worden op onze website(s) geplaatst en/of op verzoek beschikbaar gemaakt.

LAATSTE BIJWERKING

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 4 maart 2015 bijgewerkt.